Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

  ALGEMEEN
Naam Rijksverzekeringsbank , Financiële Commissie ex. art. 18
naam, varianten ook wel genaamd Commissie ex art. 18
periode van bestaan 1921 - 1928
organisatie en inrichting de commissie bestond uit vier personen alle afkomstig uit de effectenwereld
haar werkwijze werd geregeld in een besluit van de Minister van Arbeid van 8 augustus 1921
De Beleggingswet (1928) voorzag in een Centrale Beleggingsraad die de taken van de commissie overnam.
taak, activiteiten art. 18 lid 7 van de Wet houdende organisatie van de Rijksverzekeringsbank van 1920 bepaalde dat er een commissie diende te zijn die de beleggingen van de door de bank beheerde fondsen (Ongevallen-, Invaliditeits- en Ouderdomsfonds) moest goedkeuren
in de commissie hadden een of meer leden van de Raad van Toezicht van de bank zitting
de commissie adviseerde ook over de beleggingen van de bank.
voorloper
opvolger
literatuur (NCC) Hazemeijer, J.
Inventaris van het archief van de Commissie bedoeld in artikel 18, sub 7 der Wet op de Rijksverzekeringsbank van 1920, ook wel de Financiele Commissie genoemd, 1921-1928
’s-Gravenhage [Ministerie van Financiën], 1985. 24 p.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1921 - 1928
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 18 meter
55 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd tijdens de bewerking is 0,2 meter vernietigd
toegang(en) Hazemeijer, J.
Inventaris van het archief van de Commissie bedoeld in artikel 18, sub 7 der Wet op de Rijksverzekeringsbank van 1920, ook wel de Financiele Commissie genoemd, 1921-1928
's-Gravenhage [Ministerie van Financiën], 1985, 24 p.
inventaris met historische en archivistische inleiding (p. 2-6)
kenmerk toegang 2.08.38
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief verbaalstelsel
structuur toegang de inventaris hanteert de indeling ‘Algemeen-Bijzonder’ en daarbinnen de volgende onderverdeling:
vergaderstukken
briefwisseling
organisatie
beleggingspolitiek
beleggingsobjecten
verslaglegging
bijlagen bij de toegang kopieën van enkele op de commissie betrekking hebbende wetten en besluiten
statistische gegevens geen
inhoud overig beleggingen in Nederland, 1921-1928 (inv. nrs. 21-28)
beleggingen in Nederlands Indië, 1926 (inv. nr. 29)
beleggingen in het buitenland, 1923 en 1927 (inv. nrs. 30-31)
beleggingsobjecten in Nederland, 1922-1928 (inv. nrs. 32-47)
beleggingsobjecten in Nederlands Indië, 1922-1928 (inv. nr. 48)
beleggingsobjecten in het buitenland, 1922-1927 (inv. nr. 49)
overzichten van het bezit van de Ongevallen- en Invaliditeitsfondsen, 1922-1928 (inv. nrs. 50-55)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal zie inv. nr. 49
beleggen in buitenlandse effecten was aan veel beperkingen onderhevig
opmerkingen geen