Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Willebrordus Leonardus Petrus Martinus de Kort
naam, varianten geen
periode 1909 - 1993
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, V, 275-277
functies promoveerde in 1940 aan de Katholieke Universiteit van Leuven op een proefschrift over de arbeidsbemiddeling in Nederland
directeur Gewestelijk Arbeidsbureau Tilburg (1941-1944)
directeur-inspecteur Rijksarbeidsbureau (1945-1946)
lid Tweede Kamer voor de KVP (1945-1966)
fractievoorzitter (1961-1963)
fractiespecialist op het terrein van de sociale politiek en de sociale zekerheid
burgemeester van Nieuw-Ginneken (bij Breda) (1960-1974)
kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (1966-1975)
voorzitter van de Ziekenfondsraad (1965-1977).
literatuur (NCC) geen
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1923 - 1977
vindplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid niet openbaar
zij die het archief willen raadplegen dienen eerst contact op te nemen met de archivaris van het Katholiek Documentatiecentrum
omvang; inventarisnummers 2,25 meter
68 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
de meeste stukken zijn uit de periode 1944-1966
toegang(en) inventaris zonder inleiding
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief geen
structuur toegang geen
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig sociale verzekeringen
Algemene Kinderbijslagwet, discussie en besluitvorming, 1946-1963 (inv. nrs. 8-9)
Algemene Weduwen- en Wezenwet, discussie en besluitvorming, 1954-1959 (inv. nr. 11)
Algemene Ouderdomswet, 1950-1964 (inv. nr. 12)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en herziening van de invaliditeitsverzekering, 1957-1961 (inv. nr. 13)
loongrenzen in de sociale verzekering, 1952-1960 (inv. nr. 15)

cursussen
maatschappijleer en sociale encyclieken, bestemd voor het kader van de KVP, afdeling Oisterwijk, 1937-1938 (inv. nr. 16)
cursus sociale wetgeving, bestemd voor de Diocesane Kaderschool van de Katholieke Middenstandsbond in het bisdom ’s-Hertogenbosch, 1952-1953 (inv. nr. 7)

overige onderwerpen
verhandelingen over diverse politieke en maatschappelijke vraagstukken, 1938-1939 en 1953-1963 (inv. nrs. 18-19)
toespraken over onderwerpen van politieke en sociaal-economische aard, 1962-1963 (inv. nr. 28)
onderwerpen van politiek-maatschappelijke aard, 1953-1963 (inv. nr. 29)
ministerie van Sociale Zaken c.a., 1951 en 1959-1966 (inv. nr. 43)
gezamenlijk actieprogramma van KAB en NVV, 1963 (inv. nr. 56).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
Noord-Brabant
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen