Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Johannes Antonius Middelhuis
naam, varianten geen
periode 1902 - 1978
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, III, 415-417
Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, VIII, 170-174
functies vakbondsbestuurder
begon zijn loopbaan bij de RK Textielarbeidersbond ‘Sint Lambertus’
  inspecteur bij de Centrale Onderlinge (1942-1945)
voorzitter Sint Lambertus (1946-)
coördinator van het Plan M, een geheime anti-communistische organisatie binnen de Katholieke Arbeidersbeweging  (1949-)
algemeen secretaris van de Katholieke Arbeidersbeweging (1948-1952)
voorzitter van de Katholieke Arbeidersbeweging (1952-1963)
lid van de Sociaal-Economische Raad (1950-1964)
lid Eerste Kamer voor de KVP (1955-1969)
president-commissaris van De Volkskrant (1952-1964).
literatuur (NCC) publicaties van Middelhuis

"Bij de dood van mgr. Van Schaik", in:
Ruim Zicht , 4 (1955/56), p. 33-35
[mgr. J.G. van Schaik was van 1916 tot zijn dood in 1956 geestelijk adviseur van de katholieke arbeidersbeweging
hij werd opgevolgd door rector Van Doesburg].
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief niet van toepassing
vindplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid zie: Nederlands Katholiek Vakverbond
omvang; inventarisnummers niet van toepassing
informatiedrager papier
vernietigd volgens het lemma in het Biografisch Woordenboek Socialisme c.a. heeft Middelhuis kort voor zijn dood zijn persoonlijk archief vernietigd
in het archief van de Katholieke Arbeidersbeweging bevindt zich echter wel materiaal van Middelhuis
toegang(en) zie: Nederlands Katholiek Vakverbond
kenmerk toegang zie: Nederlands Katholiek Vakverbond
indices op toegang zie: Nederlands Katholiek Vakverbond
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond bevinden zich uiteraard zeer veel stukken waarin Middelhuis in zijn functie als secretaris en later voorzitter van de KAB optreedt
de volgende stukken hebben meer specifiek betrekking op Middelhuis
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven niet van toepassing
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief zie: Nederlands Katholiek Vakverbond
structuur toegang zie: Nederlands Katholiek Vakverbond
bijlagen bij de toegang zie: Nederlands Katholiek Vakverbond
statistische gegevens geen
inhoud overig deelname van Middelhuis aan de programmaserie “Nederland sinds 1945” van de VPRO, met bijlagen, 1959 (inv. nr. 9182)
brief van NN aan Middelhuis over een voorstel van de Commissie Sociale Verzekering met betrekking tot de kinderbijslag, [ca. 1954] (inv. nr. 18289)
25-jarig ambtsjubileum, 1954 (inv. nr. 29977)
brief van de Sociale Verzekeringsbank aan Middelhuis over zijn benoeming tot lid van het bestuur van de Bank, 1956 (inv. nr. 32166).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen