Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Moses I. Roodveldt
naam, varianten geen
periode onbekend
biografie onbekend
functies secretaris van de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders
plaatsvervangend lid van de Hoge Raad van Arbeid (1931-?)
literatuur (NCC) geen
typering
zuil socialistische zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1924 - 1934
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
6 inv.nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven Hoge Raad van Arbeid
opmerkingen
INHOUD
structuur archief verdeeld in stukken over het vakbondswerk en de Hooge Raad van Arbeid
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig Hoge Raad van Arbeid, reglement, 1928 (inv.nr.3)
Hoge Raad van Arbeid, notulen en andere stukken, 1930-1931 (inv. nr. 3)
Hoge Raad van Arbeid, dossier bedrijfsraden, 1930 (inv. nr. 3)
Hoge Raad van Arbeid, werkloosheidsverzekeringsfonds 1933-1934,  (inv. nr. 4).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Werkloosheidsbesluit (1917)
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen