Ontoegankelijke archieven

 
English | Nederlands
vorige pagina | inhoudsopgave | volgende pagina

Ontoegankelijke archieven

De Archiefwet van 1995 schrijft voor dat overheidsarchieven in principe na 20 jaar moeten worden overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats. Voordat er wordt overgebracht wordt er een selectie gemaakt van wat er bewaard moet worden en wat weg kan. De procedure om tot deze vaststelling te komen bleek meer tijd te vergen dan was voorzien, zodat het oorspronkelijke plan om in 2001 alles wat ouder is dan 20 jaar te hebben bewerkt niet kon worden gerealiseerd. Niet bekend is wanneer de hele operatie zal zijn voltooid. Wel wordt er gewerkt aan een verkorting van de procedure.

Een tweetal archieven die voor het onderwerp sociale zekerheid van cruciaal belang zijn, zijn om deze reden nog niet bewerkt. Dit zijn de archieven van de afdeling Sociale Verzekeringen (ministerie van Sociale Zaken) van na 1950 en dat van het in 1952 ingestelde ministerie van Maatschappelijk Werk. In deze archieven bevinden zich veel dossiers over de voorbereiding van sociale verzekeringswetten en de Algemene Bijstandswet van 1963. Het archief van het ministerie van Maatschappelijk Werk zal vermoedelijk in het jaar 2003 voor onderzoek beschikbaar komen, dat van de afdeling Sociale Verzekeringen pas daarna.