Database lokale instellingen

 
English | Nederlands
vorige pagina | inhoudsopgave | volgende pagina

Database lokale instellingen

Tussen 1899 en 1956 verschenen enkele malen overzichten met gegevens over charitatieve instellingen. Deze boekwerken zijn tamelijk zeldzaam en bevatten een schat aan gegevens.

De database bevat de namen van alle instellingen die aan extramurale armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon deden (extramuraal: zorg verleend aan armen die op zich zelf woonden; intramuraal: armen die in een tehuis werden opgenomen).

Per instellingen zijn gegevens ingevoerd over:

  • de naam van de instelling
  • het jaar of jaren waarin zij in de gidsen voorkomen
  • de plaats waar zij gevestigd waren
  • de signatuur van de instelling
  • het kerkgenootschap waartoe zij behoorden (indien van toepassing)
  • overige activiteiten
  • wijze van werken (onderzoek, huisbezoek, huisbezoekers)