Colofon

 
English | Nederlands
vorige pagina | inhoudsopgave

Colofon

Het project startte op 1 januari 2000 en werd uitgevoerd Ton Kappelhof en Vibeke Kingma. Zij maakten gezamenlijk de gestandaardiseerde archiefbeschrijvingen, Vibeke Kingma maakte de database en Ton Kappelhof stelde geholpen de literatuurlijst samen. Hans de Valk gaf verder als begeleider vele nuttige tips en adviezen. De afdeling Elektronische Bronontsluiting en ICT-ondersteuning van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis gaf technische en inhoudelijke adviezen. Jelle Gerbrandy maakte het materiaal geschikt voor publicatie. Het project werd op 1 juli 2003 voorlopig afgesloten, waarna publicatie op de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis volgde in september 2003.

De bewerkers willen graag de volgende personen danken voor hun adviezen, tips en hulp: Marijke van Faassen, Rik Hoekstra, Paul Klep, Marco van Leeuwen, Lodi Leeuwenberg, Herman de Liagre Böhl, Daniele Rigter, Frans Roos, Piet de Rooy, Mariëlle Scherer, Hans Smit, Hans de Valk, Loes van der Valk, de leden van de voormalige sectie III van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het personeel van een groot aantal archiefdiensten.


Ton Kappelhof
projectleider
1 juli 2004