Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor stille armoede

Naam Vereeniging voor stille armoede
Opmerkingen over naam (uitgaande van het Patrimonium)
Plaats Joure
Provincie Friesland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

stille armen te steunen

Activiteit

'Bons voor levensmiddelen worden uitgereikt, soms ook uitdeeling in kleedingstukken en dekens; een onderzoek naar de behoefte wordt voor de uitdeelingen ingesteld.' (Blankenberg)

Oprichters

afdeling Joure van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 417.