Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Verwante databases

Het project maakt deel uit van een onderzoeksprogramma met de titel Verenigingsleven in Nederland in de negentiende eeuw. Tot het programma behoren ook vier andere databaseprojecten die in de loop van 2011 tot een digitale publicatie zullen leiden. Het gaat om:

Politieke sociabiliteit in Holland 1780 - 1850

Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de negentiende eeuw

Erkende verenigingen, 1855-1903

Sportclubs, sportbonden en sportperiodieken in Nederland tot 1940 


Voor degenen met belangstelling voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw zijn tevens drie publicaties op het terrein van de sociale verzekeringen relevant, namelijk:


A.C.M. Kappelhof en V. Kingma, Onderzoeksgids sociale zekerheid, 1890-1967

A.C.M. Kappelhof, Onderzoekgids zorgverzekeraars 1870-1968

L.A. van der Valk, Verzekeringsfondsen, 1827-1880 (te verschijnen op de website van het Huygens ING in 2011)