Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Colofon

Dit project werd in de jaren 2006 tot 2011 uitgevoerd door Marian Schouten. De begeleiding was in de beginfase (2006-2007) in handen van Joke Roelevink, en later van Milja van Tielhof, die ook de begeleidende teksten schreef. Bij het invoeren van gegevens uit de vele en diverse bronnen en uit de archiefinventarissen werd Marian Schouten sinds 2008 bijgestaan door assistente Erika Blom. De webapplicatie werd ontwikkeld door Bram van Dam.