Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Centraal Israëlitisch Oude-Mannen en Vrouwenhuis voor Nederland en de koloniën"

Naam Vereeniging "Centraal Israëlitisch Oude-Mannen en Vrouwenhuis voor Nederland en de koloniën"
Plaats Gouda
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1892 (eerste vermelding)
Einddatum 1902 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Ouderen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

'om het gesticht te Gouda zoodanig te steunen, dat het steeds kan voldoen aan de eischen van een centraal gesticht voor Nederland en de koloniën.' (Tijdschrift)

Activiteit

Het bijeenbrengen van 'contributiën, giften en legaten' om de zorg in het Centraal Israëlitisch Oude-Mannen en Vrouwenhuis  te Gouda op peil te houden.

'[In het Israëlitisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis worden opgenomen] Israëlitische oude lieden boven 62 jaar. Meest geschiedt de opname kosteloos. De betaling hangt van bizondere omstandigheden af; de aanvragen zijn aan het bestuur te richten.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 26 oktober 1892
Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 182.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant 1892

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 531.

Opmerkingen

'Het aantal verpleegden bedroeg 11, 19, 23.' (Blankenberg)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag omtrent den toestand en de werkzaamheden der vereeniging "Centraal-Israëlitiesch Oude Mannen- en Vrouwenhuis voor Nederland en de koloniën", gevestigd te Gouda (Gouda 1902).
  • Reglement der Vereeniging Centraal Israëlietisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis voor Nederland en de koloniën, gevestigd te Gouda (Gouda 1892).