Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gebroederschap "Dereg Jesoro" (De rechte weg)

Naam Gebroederschap "Dereg Jesoro" (De rechte weg)
Opmerkingen over naam de spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1885 (eerste vermelding)
Einddatum 1885 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

a. het bevorderen der Heilige leer

b. geldelijke toelage aan de leden in de zeven treurdagen;

c. jaarlijksche uitdeeling van Paaschbrooden. (Goossens)

Activiteit

a. het bevorderen der Heilige leer

b. geldelijke toelage aan de leden in de zeven treurdagen;

c. jaarlijksche uitdeeling van Paaschbrooden. (Goossens)

Koninklijk Besluit 10 april 1885 nr. 21
Staatscourant

10-05-1885.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
417
Verantwoording gegevens

Naast Goossens het ondergenoemde Reglement

Opmerkingen

ad publicatie van de vereniging:

Het reglement bevindt zich in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates:1726-1943) van de ‘Bibliotheca Rosenthaliana’, een van de bijzondere collecties van de universiteit van AmsterdamLiteratuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement der gebroederschap Dereg Hajschara. (Amsterdam 1885).