Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

R.K. Vereeniging tot ondersteuning van zieken

Naam R.K. Vereeniging tot ondersteuning van zieken
Plaats Assendelft
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

zieken te ondersteunen

Activiteit

het ondersteunen van zieken

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 417.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 223.