Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Damesvereniging onder de zinspreuk: Voor hulpbehoevende kinderen

Naam Damesvereniging onder de zinspreuk: Voor hulpbehoevende kinderen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 januari 1849 (oprichting)
Einddatum 1851 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Joden
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het vervaardigen, in wekelijksche avondbijeenkomsten of kransen, van kleedingstukken, zoowel onder- als bovengoed, ter bedeeling aan die kinderen, welke de bewaarschool der [Portugees Joodse] gemeente bezoeken en wier ouders zich door trouw en zindelijk schoolzenden hunner kleinen onderscheiden'

Activiteit

De damesvereniging bedeelt de kinderen op twee niveaus, namelijk voor ongeveer tweederde deel de arme, en voor éenderde deel de behoeftige kinderen.

Oprichters

oprichtster en beheerder (in 1851): mevrouw Sa. Mendes da Costa-Teixeira de Mattos.

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen(Amsterdam 1851) 356. (Uit echte bronnen bijeengebracht door [NSC])

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

Portugees-joods

Aard van de bedeling: arme jongens krijgen een: hes, hemd, broek, halsdoek, en een paar wollen kousen, arme meisjes een: jurk, boezelaar, doek, hemd, rok, broek, een paar wollen kousen en mofjes. Aan behoeftige jongens wordt gegeven een: hes, halsdoek en paar wollen kousen; aan de behoeftige meisjes een: jurk, boezelaar, een paar wollen kousen en mofjes.

De kousen en mofjes worden door 5 à 6 jarige meisjes van de bewaarschool gebreid.

Inkomsten:

contributie van zowel werkende als honoraire leden is  f. 2,50 per jaar en losse giften.