Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Liefdadigheid naar Vermogen, te Capelle a/d IJssel

Naam Liefdadigheid naar Vermogen, te Capelle a/d IJssel
Plaats Capelle aan de IJssel
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

liefdadig werk te verrichten

Activiteit

het verlenen van liefdadige hulp

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 374.

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.
Opmerkingen

ad doelstelling en activiteit:

Ook zonder de nadere inlichtingen hebben Blankenberg e.a. deze vereniging ondergebracht in de zorgcategorie 'Bedeelingen'. 

Uit de keuze voor deze naam kan men afleiden dat de vereniging armenzorg wilde verlenen op moderne d.w.z. doelmatige wijze, gericht op het duurzaam veranderen van tot armoede leidende leefomstandigheden en zoveel mogelijk in samenwerking met andere instellingen om misbruik (onterechte of dubbele bedeling) te voorkomen.