Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Kinderziekenhuis W.A.Scholten"

Naam Vereeniging "Kinderziekenhuis W.A.Scholten"
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1891 (oprichting)
Einddatum 1951 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het oprichten en instandhouden van een kinderziekenhuis

Activiteit

Voor het beheer en bestuur van het kinderziekenhuis werd de vereniging "Het Kinderziekenhuis W.A. Scholten" opgericht. Het bestuur van de vereniging,

5 mannen (onder wie twee artsen) en 5 vrouwen, voerde die taak uit. (inleiding inventaris)

Oprichters

W.A. Scholten, stichter van het kinderziekenhuis, medeoprichter van de vereniging.

Eigen gebouw (adres)

Het pand St. Janstraat/Singelstraat huisvestte het ziekenhuis.

Koninklijk Besluit 2 november 1891 nr. 45
Verantwoording gegevens

J.H. van Zanten, Armenzorg in Nederland deel V gemeente Groningen (Amsterdam 1897) 245-251. (bewerkt door J.H.van Z. in opdracht der Vereeniging voor de Staatshuishoudkunde en de Statistiek).

Gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad einddatum:

omgezet in een stichting in 1951. (inventaris)

Van Zanten geeft tabellen over de instelling, niet de vereniging, over de jaren 1890-1895. Betaalde artsen van het ziekenhuis kunnen niet in het bestuur zitten, alleen zij die er 'om niet' werken.

Ieder die f. 5 jaarlijks of f. 100 ineens bijdraaagt is lid.


W.A. Scholten besloot de stad een kinderziekenhuis, bedoeld 'ten dienste van minvermogende ingezetenen', cadeau te doen. Er werd een pand aan de St. Jansstraat/Singelstraat op zijn kosten aangekocht en verder droeg hij bij in de exploitatiekosten van het ziekenhuis in de eerste vijf jaar van zijn bestaan. In 1891 werd het ziekenhuis, na een verbouwing, geopend. Voor het beheer en bestuur werd de vereniging 'Het Kinderziekenhuis W.A. Scholten' opgericht, die bij K.B. van 2 november 1891 goedkeuring verkreeg. Ondanks subsidies bleef de financiële toestand zorgelijk. (Van Zanten)

Archief

Het archief van de Vereniging, sinds 1951 Stichting 'Het Kinderziekenhuis W.A. Scholten', 1890 - 1985 wordt onder toegangsnummer 1559 bewaard in de Groninger archieven. Het bevat het volgende 19e eeuwse archiefmateriaal:

Notulen, 1890 - 1895, met hiaten;

Jaarverslagen, 1895 - 1941;

Huishoudelijke reglementen, [1890];

Stukken betreffende de (ver)bouw van het Ziekenhuis, met bijlagen, [1900].Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Van meet af aan. Honderd jaar bouwen aan kindergeneeskunde in Groningen (Groningen z.j. [1991]).