Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Liefdadigheids-Vereeniging "Door handwerken weldoen"

Naam Liefdadigheids-Vereeniging "Door handwerken weldoen"
Plaats Overveen
Provincie Noord-Holland
Parochie

parochie van de H. Maria Onbevlekt Ontvangen

Begindatum 1878 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

door handwerken wel te doen

Activiteit

het (laten) vervaardigen van kledingstukken om die onder de armen te verdelen

Bestuursleden

M.E. Erkelens, presidente in 1894 en penningmeesteresse in 1899 en 1903; G.C. Roozen Hd., secretaresse en penningmeesteresse in 1894, presidente in 1899; A.C. Cramer, vice-presidente in 1899 en secretaresse in 1903; M. Roozen Ld., secretaresse in 1899, A.M. Kramer, vice-presidente in 1903.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 602.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 425.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 795.

De eerste vermelding is ontleend aan de beschrijving van het 'Register van ontvangsten'.

Archief

Het archief van de Naaikrans "Door handwerken weldoen" maakt deel uit van het Archief van de R.K. parochie Overveen dat onder toegangsnummer 285 wordt bewaard in het Noord-Hollands Archief. Het bevat een 'Register van ontvangsten en uitgaven, met ledenlijsten, 1878-1887'.