Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Jongedochters-vereeniging: Dient elkander uit liefde

Naam Jongedochters-vereeniging: Dient elkander uit liefde
Plaats Gerkesklooster-Stroobos
Provincie Friesland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Ondersteuning van armen door uitdeeling van kleederen en ligging en dekking.' (Blankenberg)

Activiteit

het ondersteunen van armen door uitdeling van kleding en beddegoed

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 457.