Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Matigheids-Genootschap

Naam Amsterdamsche Matigheids-Genootschap
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 7 april 1843 (oprichting)
Einddatum 10 juli 1850 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Stat. art. 2:

Het doel des genootschaps is: het gebruik van geestrijke door distillatie verkregene dranken, bijvoorbeeld Jenever, Brandewijn, Rum, alle soorten van Liqueuren, Punch enz. door alle geoorloofde middelen tegen te gaan, alsmede matigheid te bevorderen in het gebruik van alle niet gedistillleerde maar bedwelmende dranken.

Activiteit

Ieder lid ontzegt zich zelf het gebruik van alle gedistilleerde dranken, met de enkele uitzondering van het gebruik door een geneesheer aanbevolen, en verpligt zich, zooveel in zijn vermogen is, ook anderen tot deze houding aan te sporen.

Huisbezoeken dienden om het gedrag van de leden te controleren en eventueel te corrigeren.

Voortgezet als

de afdeeling Amsterdam van de Nederlandsche Vereeniging tegen den Sterken Drank, op 29 augustus 1851

Oprichters

Twee Duitse arbeiders, met behulp van L.C. Lentz, evangelisch-luthers predikant, tevens bestuurslid van de Vereeniging Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede.

Verantwoording gegevens

De goede raadgever. Almanak voor vrienden van orde en welvaart voor het jaar 1854 (Amsterdam 1854) 17.

Maartje Janse, De Afschaffers, Publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880 (Amsterdam 2007) 44-46.

Opmerkingen

ad einddatum:

omvorming van zelfstandig genootschap tot de afdeling Amsterdam van de NCGOV.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

 

leden:

een belangrijke reden om lid te worden was dat inschrijving in het stamboek van het Genootschap gold als aanbeveling bij het zoeken naar werk. Dit was in de crisisgevoelige jaren veertig van de 19e eeuw van groot belang.

Archief

Stukken van het Archief Amsterdamsch Matigheids-Genootschap bevinden zich in het archief van de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme (NCA) dat berust in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Naam collectie Archief Nationale Commissie tegen Alcoholisme
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Notulen ja

Notulen van de Openbare Vergaderingen. 1848-1.VIII.1851.
NB. Het Amsterdamsche Matigheidsgenootschap heette vanaf 29 aug. 1851: afdeling Amsterdam van de Ned. Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank.

Notulen van de vergaderingen van 'gecommitteerden ten bezoek' van het Amsterdamsche Matigheid Genootschap, 1846-1851.