Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot het uitreiken van bloemen en couranten in de ziekenhuizen

Naam Vereeniging tot het uitreiken van bloemen en couranten in de ziekenhuizen
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1896 (oprichting)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Het brengen van afleiding 'in het eentonige leven van de aan hun ziekbed gekluisterde kranken'. (Tijdschrift voor armenzorg)

Activiteit

'Wekelijks worden couranten en tijdschriften uitgedeeld en van April tot November bloemen. Met Kerstmis wordt een feest aan de zieken bereid.'

Verantwoording gegevens

De gegevens, inclusief de laatste vermelding, zijn ontleend aan
H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 103.