Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot opneming van Weezen uit de gemeente Huizen

Naam Vereeniging tot opneming van Weezen uit de gemeente Huizen
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1874 (eerste vermelding)
Einddatum 1906 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

zich het lot der weezen uit de gemeente Huizen aan te trekken (Goossens)

Activiteit

het verzorgen van wezen uit de gemeente Huizen mogelijk maken

Koninklijk Besluit 15 januari 1874 nr. 14
Staatscourant

3 april 1874

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2971
Verantwoording gegevens

De gegevens, inclusief de laatste vermelding, zijn ontleend aan het onder 'publicaties van de vereniging' vermelde gedenkschrift en de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Gedenkschrift van het vijf-en-twintigjarig bestaan van het Gereformeerd Oranje-Weeshuis te Huizen, 1869 - 31 Augustus - 1894: aan zijne vrienden en begunstigers aangeboden door het Bestuur der "Vereeniging tot opneming van weezen uit de gemeente Huizen" (Amsterdam 1894).
  • Lütge, H.A.J. (voorzitter), Statuten en algemeen - en huishoudelijk reglement der "Vereeniging tot Opneming van Weezen uit de Gemeente Huizen (N.H.)" (Huizen 1906).