Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Dorcas"

Naam Vereeniging "Dorcas"
Plaats Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 1877 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Uitsluitend voor arme Protestantsche vrouwen en kinderen, kleedingstukken te vervaardigen en aan hun om niet uit te reiken (Goossens)


Activiteit

'Onderstand aan arme vrouwen en kinderen van den Hervormden en Lutherschen godsdienst, uitsluitend in eigen vervaardigde kleedingstukken, ééns in den winter. Men moet zich wenden tot de Presidente.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 7 juni 1877 nr. 15
Staatscourant

5 juli 1877

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
792
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 432.