Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vereeniging van Spijsuitdeling aan behoeftigen

Naam Protestantsche Vereeniging van Spijsuitdeling aan behoeftigen
Alternatieve namen
  • NV Zutphensche Gaarkeuken
  • Protestantse Inrichting van spijsuitdeling
Plaats Zutphen
Provincie Gelderland
Begindatum 1872 (eerste vermelding)
Einddatum 1920 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

soep en vaste spijzen aan minvermogenden uit te delen

Activiteit

'Deze inrichting deelt van November tot 1 April op werkdagen van 11 1/2-12 1/2 's middags aan minvermogenden soep en vaste spijzen uit aan de gaarkeukens. De kaartjes kunnen bij den Thesaurier verkregen worden door inschrijvingsbiljetten voor een zeker getal op vaste dagen; ook kan men personen aanwijzen, die gedurende dien tijd voor rekening van den gever eten ontvangen.' (Blankenberg)

Bestuursleden

De huismeester J.W. de la Cuisine en de commissaris van politie J.E. van Doornick worden genoemd als bestuursleden van de Protestantsche Inrichting/Vereeniging van Spijsuitdeling in een overzicht van 'bestuurderslidmaatschappen van de [Zutphense] spaarkasbestuurders 1848-1891'. (Tot nut en zegen)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 476.

Gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan de archiefbeschrijving.

B. Looper en Harry Mes, Tot nut en zegen der arbeidende klasse. De David Evekink Stichting 1848-1988 Van armenzorg tot sociale woningbouw (Zutphen 1988) 34-35.

 

Archief

Het archief van de Protestantse Inrichting voor Spijsuitdeling 1872-1920 bevindt zich in het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) onder toegangsnummer 132.

archieftitel: Protestantsche Inrichting van Spijsuitdeling, ook: NV Zutphensche Gaarkeuken (0,1 m.; nog niet op de website van het RAZ te raadplegen)