Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Holland-British American Charitable Institution

Naam Holland-British American Charitable Institution
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vreemdelingen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze vereeniging (...) heeft ten doel, behoeftige Engelsche en Amerikaansche onderdanen te hulp te komen.' (Blankenberg)

Activiteit

de Amerikaanse en Britse consul in de gelegenheid te stellen behoeftige landgenoten bij te staan

Oprichters

de Engelse en Amerikaanse consuls

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 937.

Opmerkingen

ad richtgroep en leden:

in hoofdzaak: arme of verarmde Britten en Amerikanen, resp. welgestelde Britten en Amerikanen