Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames-Comité Kindervoeding

Naam Dames-Comité Kindervoeding
Plaats Coevorden
Provincie Drenthe
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Ouderen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan behoeftige kinderen, ook wel aan oude van dagen en zieken warme spijs te verstrekken

Activiteit

'Warme spijs wordt aan behoeftige kinderen van elken godsdienst van begin Januari tot Paschen verstrekt. Jonger dan 3 en ouder dan 14 jaren mogen de kinderen niet zijn. Zij die op school gaan moeten haar getrouw bezoeken. De spijziging geschiedt in een daarvoor aangewezen lokaal. Ook worden zieken en ouden van dagen bedeeld. Een der dames heeft altijd de directie der week en is ook bij de maaltijden aanwezig. Twee jonge dames bieden bij de maaltijden ook de behulpzame hand.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 504.