Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Kindervoeding

Naam Kindervoeding
Plaats Zutphen
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

in de winter aan kinderen die geregeld de lagere school bezoeken voedsel te verstrekken

Activiteit

'Aan kinderen, die geregeld de lagere school (onverschillig of het een openbare of bijzondere school is) bezoeken, wordt voedsel verstrekt, als de winter inderdaad "bar" is of als er weinig werk is. (...) Meest begint de voeding laat in den winter, omdat in de meeste gezinnen de voorraad nog wel tot Januari strekt. De beslissing over de toelating der kinderen wordt "eigenlijk geheel" aan de schoolhoofden overgelaten. De uitdeeling geschiedt in een lokaal en gewoonlijk op alle werkdagen.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid, Amsterdam 1899, 476-477.