Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijk Kluftverbond in de tweede kluft tot Onthouding van alle Bedwelmende Dranken

Naam Christelijk Kluftverbond in de tweede kluft tot Onthouding van alle Bedwelmende Dranken
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1863 (oprichting)
Einddatum 1884 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het propageren en bevorderen van onthouding van sterke drank

Activiteit

Alle leden ondertekenden de belofte tot geheelonthouding. Er werden vergaderingen belegd en wekelijkse bijbellezingen georganiseerd. Ook het zondagschoolwerk werd ter hand genomen en er werden huisbezoeken afgelegd.

Heeft als deelnemer

een zusterkring.

Voortgezet als

Nationale Christen Geheel-onthouders Vereeniginging, afdeling Groningen.

Oprichters

'Jonkvrouwe Magdalena Wilhelmina de Ranitz (...) en prof. J.J.P. Valeton, hoogleraar in de semitische taal- en letterkunde, en nog veertien anderen, richtten in 1863 het 'Christelijk Kluftverbond in de tweede kluft tot Onthouding van alle Bedwelmende Dranken' op.' (inleiding inventaris)

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inleiding van de inventaris van het archief van de NCGOV, afdeling Groningen.

Opmerkingen

Nadat in 1881 de 'Nationale Christen Geheelonthouders Vereeniging' (NCGOV) was opgericht, sloten in 1884 de Christelijke drankbestrijdingsorganisaties in Groningen (in enkele andere kluften had men het voorbeeld van de mej. De Ranitz gevolgd) zich als tweede afdeling bij deze landelijke instelling aan.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

Archief

Het archief van dit Kluftverbond zou deel moeten uitmaken van het archief van de afdeling Groningen van de NCGOV; dit bevat echter geen archiefmateriaal van voor 1894. Zie aldaar.