Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Moederlijke Weldadigheid te Monnickendam

Naam Vereeniging voor Moederlijke Weldadigheid te Monnickendam
Alternatieve namen
  • Maatschappij: "Moederlijke Liefdadigheid" (Blankenberg)
Plaats Monnickendam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1838 (eerste vermelding)
Einddatum 1965 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

hulp te verlenen aan arme kraamvrouwen

Activiteit

'Behoeftige kraamvrouwen, die minstens voor de 2e maal zwanger zijn en 2 jaren in de gemeente wonen, ontvangen kleeren voor moeder en kind; in overleg met de vrouwen, die dit moeten aanvragen, wordt de aard dezer uitdeeling vastgesteld. Voor ieder wordt een vaste som besteed. Voor eene baker, die weduwe moet zijn, wordt f 3,- uitgekeerd. Eieren, melk of kruidenierswaren worden ook gegeven. De dames bezoeken iedere kraamvrouw zelve en controleeren of de goederen goed zijn bewerkt.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

gegevens, inclusief de erste en laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 796-7.

Archief

Het archief van de Vereniging voor moederlijke weldadigheid te Monnickendam 1838-1965 wordt onder toegangsnummer 498 bewaard in het Waterlands Archief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Waterlands Archief
Naam collectie Vereniging voor moederlijke weldadigheid te Monnickendam 1838-1965
Beheersnummer 498
Toegang plaatsingslijst
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Omvang 0,15
Notulen ja

Notulen, 1891-1918.

Financiƫle stukken ja

Rekening en verantwoording, 1838-1895;

Inkomsten en uitgaven, 1851-1861, 1878-1965;

Kasboek, 1887-1965;

Rekeningen, 1838-1852, 1854-1887, 1891-1895, 1896-1943.