Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot kostelooze heilgymnastische behandeling van kinderen van onvermogenden

Naam Vereeniging tot kostelooze heilgymnastische behandeling van kinderen van onvermogenden
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1890 (oprichting)
Einddatum 1929 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verschaffen van kosteloze heilgymnastische behandeling aan behoeftige kinderen.

Activiteit

'De patiënten worden behandeld in een door de vereeniging gehuurd lokaal. De vereeniging helpt onvermogenden kosteloos; minvermogenden tegen een kleine bijdrage, gegoeden niet. De administratie der vereeniging is in handen van een dames-comité.' (Blankenberg)

De behandeling bestaat eruit dat de kinderen op doktersvoorschrift worden opgenomen, door de heilgymnast worden behandeld, wiens werk weer door een arts maandelijks wordt gecontroleerd. (t.a.p.)

Eigen gebouw (adres)

'Het lokaal der vereniging is gelegen aan de Drift nr. 29'. ('t Hart)

Verantwoording gegevens

Algemeen en oprichtingsdatum:

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht Bijdrage tot de geschiedenis der Weldadigheid (Utrecht 1895) 133.

P.D. 't Hart, Leven in Utrecht 1850-1914 Groei naar een moderne stad (Hilversum 2005) 45.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 770-1.

ad laatste vermelding:

ontleend aan archiefgegevens.

Opmerkingen

inkomsten:

In 1898 ontving de vereniging van de gemeente Utrecht een subsidie van f. 150 en werden er in het lokaal aan de Drift 'meer dan 100 kinderen zes keer per week behandeld'. ('t Hart)

Archief

Een archief van de Vereeniging tot kostelooze heilgymnastische behandeling van kinderen van onvermogenden is niet aangetroffen in een openbare archiefbewaarplaats. Wel bevonden zich 'Stukken betreffende een overeenkomst met de Vereeniging tot kostelooze heilgymnastische behandeling van kinderen van onvermogenden te Utrecht, 1911-1928' in het archief van de N.V. Utrechtsche medico-mechanisch Zanderinstituut, na 1905 medico-mechanisch Zanderinstituut dat onder no 713-7 wordt bewaard in het Utrechts Archief.

In het onder toegangsnummer 1007-3 bewaarde archief 'Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969. Deel 3' bevinden zich 'Stukken betreffende subsidie aan de Vereeniging tot kosteloze heilgymnastische behandeling van kinderen van onvermogenden te Utrecht 1914-1929'.