Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Doopsgezind Kransje: De Talenten

Naam Doopsgezind Kransje: De Talenten
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

[kleedingstukken aan behoeftigen te verschaffen]

Activiteit

[het vervaardigen van kleding voor de armen]

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 448.

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.
Opmerkingen

ad doelstelling en activiteit:

Hoewel Blankenberg c.s. de gevraagde inlichtingen m.b.t. deze vereniging niet hebben ontvangen hebben zij deze toch ondergebracht in de categorie 'Instellingen welker hoofddoel is het uitdeelen van Kleedingstukken aan behoeftigen (...)'.

Bij meisjesverenigingen zal vooral het zelf vervaardigen van kleding (en beddegoed) de belangrijkste bezigheid zijn geweest.

Archief

In het archief van de Vereeniging van Doopsgezinden ter bevordering der evangelieverspreiding in de Nederlandsche overzeesche bezittingen, sinds 1950 Doopsgezinde vereniging tot evangelieverbreiding dat onder toegangsnummer 305 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam bevinden zich

de 'Jaarverslagen van de Derde Doopsgezinde Vrouwenhulpvereeniging Het kleine Kransje. Niet compleet 1894 - 1908 1 omslag'

Het is uit de website niet op te maken of er een relatie is met het Doopsgezinde Kransje: De Talenten.