Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dorcasvereeniging

Naam Dorcasvereeniging
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1902 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'kleederen te vervaardigen en aan de kinderen der wijk uit te deelen.'

Activiteit

het opzetten en financieren van de werkverschaffing aan arme vrouwen in devorm van naaiwerkzaamheden; het zelf maken van kleding om aan arme kinderen uit te delen met Kerstmis

Werkt samen met

de vereniging Diaconessenarbeid in wijk VIII, opgericht in 1893.

Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland 3e deel: Gemeente 's-Gravenhage (Amsterdam 1897) 368. (In opdracht der Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 3e jrg. (1902) 28.