Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Vrouwen-vereeniging, genaamd Zusterkring Dorkas

Naam Christelijke Vrouwen-vereeniging, genaamd Zusterkring Dorkas
Plaats Purmerend
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

uitdeling van kleding aan kinderen van de Zondagschool

Activiteit

'Gedurende de wintermaanden worden onder- en bovenkleeren vervaardigd en deze worden enkele dagen voor Kerstmis, in overleg met het bestuur eener Zondagschool, genaamd Het Mosterdzaad, bestemd voor de behoeftige leerlingen der school, en op het Kerstfeest aan die kinderen uitgedeeld. In hoogst enkele gevallen wordt eene gift in eens, in geld, verstrekt; maar dit is uitzondering.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 450.