Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Maastricht van de -

Naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Maastricht van de -
Alternatieve namen
  • Afdeeling Maastricht van de Nederlandsche Vereeniging het Roode Kruis (sinds 1918 )
Plaats Maastricht
Provincie Limburg
Begindatum 1870 (eerste vermelding)
Einddatum
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Militairen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

In tijd van oorlog, het lot van den gekwetsten en zieken Krijgsman door persoonlijke diensten en stoffelijke hulpmiddelen te helpen verzachten, ook dan, wanneer haar hulp wordt gevraagd door oorlogvoerende natiën, terwijl Nederland in den oorlog niet betrokken is. In tijd van vrede, zich uitsluitend tot die taak voor te bereiden, om daarvoor steeds gereed te zijn.

Spoedig vormde ook de zorg voor zieken(verpleging) in vredestijd een vast onderdeel van de doelstelling.

Activiteit

Het voorbereiden van door het Hoofd- en de lokale comité's te verlenen hulp; treffen van maatregelen in oorlogstijd inzake uit te zenden ambulances en bijzondere detachementen; het verkrijgen van een centraal magazijn waar hulpgoederen bijeengebracht en verzonden worden.

Zonder Europese oorlog werd de aanvankelijke beperkte taakopvatting geleidelijk aangepast m.n. de (opleiding tot) het verplegen van zieken werd de belangrijkste activiteit van het Rode Kruis. uitgevoerd door de vrouwelijke leden of de leden van het damescomité.

Dit mede organiseren en financieren werd spoedig de belangrijkste taak van de plaatselijke Comités.

Afdeling van

het Nationale Comité of de Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis, opgericht in 1867 en gevestigd te Den Haag onder de naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, doel- en richtgroep:

ontleend aan data m.b.t. de landelijke vereniging

ad einddatum:

geen, de afdeling Maastricht e.o. bestaat nog; zie http://www.telefoonboek.nl/bedrijven/14162603/maastricht/

De overige gegevens, inclusief de eerste vermelding, zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad leden:

medici/verplegers (m/v) en contribuerende niet-medici

ad richtgroep:

krijgsgevangen gemaakte en gewonde militairen en, in vredestijd, zieken en gewonden in het algemeen

Archief

Het archief van de afdeling Maastricht van het Rode Kruis bevindt zich in het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL).

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)
Naam collectie Het Nederlandse Rode Kruis, Comité voor Maastricht en Omstreken, sinds 1918 Afd. Maastricht en Omstreken, 1870-1967
Beheersnummer 21.69
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Omvang 1 m
Notulen ja

Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de algemene ledenvergaderingen, 1870-1967.

Financiële stukken ja

Staten van de financiële bezittingen, 1899, 1904, 1907-1908;

Staat van de sinds de oprichting van het Comité voor Maastricht e.a. gedane extra giften over de jaren 1870-1910, [1910];

Staten van ontvangen contributies, bijdragen aan het hoofdbestuur en renten over de periode 1870-1904, 1904.

Overige stukken ja

Staten van het aantal leden, 1870-1904, 1904.