Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Tryfosa

Naam Tryfosa
Plaats Barneveld
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verstrekking van kleding en dekking aan armen, weduwen en ouden van dagen

Activiteit

'Bij voorkeur aan onbedeelde armen, weduwen en ouden van dagen wordt kleeding en dekking verstrekt. Verblijf binnen de burgerlijke gemeente en lidmaatschap van het (Nederl.- Herv.) Kerkgenootschap wordt vereischt; bij wangedrag geen bedeeling; bij uitzondering worden ook gebrekkige jongelieden gesteund. Men wendt zich tot de presidente; bij spoed tot het bestuur.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 434.