Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Studentenkraamvereeniging "Medici Humanitatis Amici"

Naam Studentenkraamvereeniging "Medici Humanitatis Amici"
Alternatieve namen
  • Vereeniging tot verpleging van arme kraamvrouwen "Medici humanitatis amici" (Blankenberg)
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1895 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici, Studenten
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

'Het doel van deze vereeniging is (behalve het practische voor de aanstaande dokteren om ervaring op te doen) behoeftige kraamvrouwen van voedsel te voorzien en bovendien jaarlijks op St. Nicolaas versnaperingen, enz. te verschaffen aan patienten, die in het academisch ziekenhuis worden verpleegd.' (Van Zanten)

Activiteit

Het volgens schema elke dag uitdelen van voeding, af te halen aan de keuken van het Academisch Ziekenhuis op vertoon van voedingskaarten, die aan in het poliklinisch register ingeschreven kraamvrouwen waren verstrekt door de leden. Aan vrouwen die niet of korter dan 7 maanden gehuwd waren werd voedsel verschaft als er voeding over was. Verkrijgbaar op kaart zijn tevoren vastgestelde hoeveelheden soep, eieren, melk, rijst en vlees (voor Joodse vrouwen apart bereid). Als 'steun volgens het schema' niet toereikend is kan na toestemming van het bestuur, meer steun gegeven worden.

Verantwoording gegevens

J.H. van Zanten, Armenzorg in Nederland deel V gemeente Groningen, Amsterdam 1897) 235-237.(bewerkt door J.H.van Z. in opdracht der Vereeniging voor de Staatshuishoudkunde en de Statistiek) (Van Zantens bron: Nieuwe Groninger Courant van 27 okt. 1895.)

ad laatste vermelding:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 802.

 

Opmerkingen

De vereniging telde 125 leden (in 1895), medische en soms natuurkundige studenten te Groningen. De hoogleraar verloskunde heeft het protectoraat en diens assistent adviseert het driekoppig bestuur, uit en door de leden gekozen.

Inkomsten: Er zijn de begunstigers, die jaarlijks een bijdrage of een gift ineens geven. De leden betalen f. 5 per jaar. Voorts genereerde het 'onaantastbare' fonds, dat jaarlijks dankzij batige saldo's vermeerderde, inkomsten uit boeten en rentes. Een commissie van toezicht hield dat fonds op peil.

Uitgaven:

1. De Nicolaas-actie mag alleen uit giften voor dit specifieke doel bekostigd worden.

2. De steun aan kraamvrouwen had in 1895 een omvang van f. 1089,55. (Van Zanten)