Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Arnhem

Naam Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Arnhem
Plaats Arnhem
Provincie Gelderland
Begindatum 1810 (eerste vermelding)
Einddatum 1949 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het op plaatselijke niveau helpen standhouden van het instituut tot het opvoeden en onderwijzen van doofstommen te Groningen

Activiteit

Het op plaatselijke niveau innen van contributies, giften e.a. inkomsten ten behoeve van het Instituut te Groningen waar doofstomme kinderen leren spreken (géén gebarentaal!) volgens een van de abt van l'Epée overgenomen method, vervolgens lager onderwijs genieten en een 'handwerk' leren (...) (inventaris archief Instituut voor doofstommen in de Groninger Archieven)

 

bemiddelden bij de aanmelding van nieuwe leerlingen uit hun ressort en het onderhouden van het contact tussen leerlingen en hun ouders

Afdeling van

of 'departement van' het Instituut voor doofstommen te Groningen, opgericht in 1790.

Bestuursleden

In 1798: E.J. Post en W.A. van Enschut, directeuren.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, richtgroep en levensbeschouwing:

Gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad relatie, (bestuurs)leden en eerste vermelding:

ontleend aan het verslag van de 19e jaarlijkse vergadering van de landelijke vereniging Instituut voor doofstommen.

ad laatste vermelding:

ontleend aan archiefgegevens.

Opmerkingen

aantal leden in 1810: 23.

 

Archief

Stukken m.b.t. subsidieregelingen in het archief van Gedeputeerde Staten van Gelderland en in het secretariearchief van de Gemeente Arnhem lopen tot 1949.

In het Nationaal Archief bevindt zich onder toegangsnummer 2.01.12 het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken 1796-1813; dossier nr. 937 daarvan bevat het verslag van de 19e jaarlijkse vergadering van de landelijke vereniging Instituut voor doofstommen te Groningen.