Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Dorcas

Naam Vereeniging Dorcas
Alternatieve namen
  • Dames-Vereeniging Dorcas
Plaats Voorburg
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1858 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel der Vereeniging is bij voorkeur voorkoming van armoede en ondersteuning bij ziekte.' (Blankenberg)

Activiteit

'Er hebben geen ondersteuningen in geld plaats, uitsluitend in natura. Voordat onderstand wordt verleend moet men twee jaar in de gemeente woonachtig zijn, en vier jaar gehuwd zijn; men moet bovendien behooren tot de Nederlandsch Hervormde Gemeente (niet uitsluitend lidmaat). Onderzoek geschiedt door de leden der Vereeniging, de beslissing berust bij de Directrice (presidente). Huisbezoek wordt zooveel mogelijk afgelegd.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 444, 744.

ad begindatum:

http://toenleidschendam-voorburg.nl/dbdocs/attachment_1.pdf (de notulen van de Voorburgse gemeenteraad 1817-1918).

Opmerkingen

ad eerste vermelding:

'De jongedames-vereniging DORCAS wil - onder leiding van mevrouw de Baronesse van Wassenaer - een loterij houden van door hen gemaakte handwerken en armenkleding. De heren Von Geusau en Six worden benoemd in de commissie die deze loterij zal begeleiden. Bij de stemming is met name de heer Cool tegen, omdat hij vreest dat hierdoor de collecten ten behoeve van de armen minder zullen opbrengen.' Uit de notulen van de vergadering van de Voorburgse gemeenteraad op 30 april 1858. Zie http://toenleidschendam-voorburg.nl/dbdocs/attachment_1.pdf, geraadpleegd op 15 juni 2011.