Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Wierden

Naam R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Wierden
Opmerkingen over naam genoemd naar de Britse organisatie 'League of the Cross'
Plaats Wierden
Provincie Overijssel
Begindatum 15 maart 1896 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

bestrijding van het alcoholisme en bevordering van de matigheid, een katholieke hoofddeugd

Activiteit

'het complex van oorzaken [aanpakken] dat tegenwoordig daartoe [tot het alcoholisme] aanleiding geeft, met name de macht der drinkideeën, der dwingende drinkgewoonten, het wijdvertakte herbergwezen en vooral ook de honger van het reusachtige kapitaal, dat in den drankhandel gestoken is en op alle wijzen aan hooge rente zoekt te komen'. Dit moest gebeuren via onderwijs [wie de jeugd heeft heeft de toekomst] en organisatie. Via de verenigingen kon men valse ideeën omtrent drankgebruik bestrijden, "drinkdwang" doorbreken; de verenigingen moesten het alternatief vormen voor kroegbezoek; de verenigingen moesten ook lokaal actie voeren om het aantal drinkgelegenheden te beperken.

Afdeling van

de Diocesane Bond van R.K. Drankbestrijdersvereenigingen van het Aartsbisdom Utrecht, opgericht in 1897 en gevestigd te Utrecht.

Heeft als afdeling(en)

de St. Joseph-Vereeniging voor jongelieden "Tot Nut en Vermaak" met het doel 'zichzelf en de leden van het Kruisverbond bij vergadering nuttig en aangenaam bezig te houden.'

Bestuursleden

In 1899: A. Klein Douwel, president, A. ter Horst, secretaris en B. Westrink, penningmeester.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 180.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholici, ook preventief