Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot het stichten en instandhouden van een Fonds of Inrigting tot ondersteuning van ouden van dagen binnen de gemeente Urk

Naam Vereeniging tot het stichten en instandhouden van een Fonds of Inrigting tot ondersteuning van ouden van dagen binnen de gemeente Urk
Plaats Urk
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1878 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

een fonds of inrigting te stichten tot voortdurende ondersteuning van hulpbehoevende oude lieden boven de zeventig jaren in de gemeente Urk. (Goossens)

Activiteit

hulp verschaffen in geld, levensmiddelen en brandstoffen.

De vereeniging heeft een lokaal, de Van Alphen Stichting, waarin oude lieden netten maken en verstellen.

Een van de bestuursleden stelt een onderzoek in alvorens tot hulp wordt besloten, het bestuur beslist daarna op de aanvrage.

Koninklijk Besluit 3 maart 1878 nr. 16
Staatscourant

29-03-1878

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2945
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 403.