Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin, afdeling Dordrecht

Naam Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin, afdeling Dordrecht
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1897 (eerste vermelding)
Einddatum 1927 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Halfverweesde -, verwaarloosde - en verlaten kinderen en, zoo noodig, ook weezen, duurzaam te steunen, hen lichamelijk en zedelijk op te voeden of hunne opvoeding te bevorderen door eene plaatsing, hetzij in een doorgangshuis, hetzij (zooveel mogelijk tegen billijke vergoeding) in huisgezinnen, wier hoofden geschikt en geneigd zijn, het hun toe te vertrouwen kind, overeenkomstig zijn aanleg, op te leiden tot eene goede maatschappelijke betrekking.

Activiteit

op lokaal niveau eraan bijdragen dat kinderen in gezinnen of in het Doorgangshuis van de vereniging te Bussum geplaatst konden worden

Afdeling van

de landelijke Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde en verlaten kinderen in het huisgezin, opgericht in 1894 en gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

In 1899:

Ds. P. M. Keller van Hoorn, voorzitter; 0.G.O. [?] Stoop, secretaris; Bas Veth, penningmeester en de leden: P. Bos Azn., P.J.A. de Bruïne te Zwijndrecht; Hidde Nijland; Mr. W. de Ridder; Jacques I. van Straaten; D.H. Jas te Dubbeldam en A. Bon...n [?] Nzn. te Papendrecht.

Eigen gebouw (adres)

Doorgangshuis te Bussum

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit in het algemeen:

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen op het gebied der Kinderverzorging (Den Haag 1912), Uitgave van het Bureau van den Bond ter Behartiging van de belangen van het Kind. nr. 1.

de afdeling Dordrecht:

J.D. Holtheijer en J.J.N.C. de Ligt (reds.), m.m.v. P.A. Zegers en G. van Dijl, bevolkings-agenten, Adresboek der Gemeente Dordrecht (Dordrecht 1899).

de eerste en laatste vermelding zijn ontleend aan de archiefgegevens.