Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap tot Ondersteuning van schamele Armen

Naam Genootschap tot Ondersteuning van schamele Armen
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum
Einddatum
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het ondersteunen van schamele armen, armen zie zich ervoor schamen bij instellingen van weldadigheid aan te kloppen

Activiteit

het opsporen en bedelen van zogenaamde schamele armen

Verantwoording gegevens

P.D. 't Hart, Leven in Utrecht Groei naar een moderne stad (Hilversum 2005) 157.

Opmerkingen

De enige vermelding m.b.t. dit Genootschap in 't Hart's beschrijving van de armenzorg in Utrecht medio tot einde 19e eeuw: 'Er bestond bijvoorbeeld het Genootschap tot Ondersteuning van schamele Armen dat 80 personen hielp.'