Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Algemeene Liefdadigheids-Vereeniging "Juno"

Naam Algemeene Liefdadigheids-Vereeniging "Juno"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1896 (eerste vermelding)
Einddatum 1953 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het vervaardigen van kinderkleding voor de armen

Activiteit

het (laten) vervaardigen van kinderkleding ten behoeve van armen gezinnen

Koninklijk Besluit 24 juni 1896
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 446.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.
Opmerkingen

ad doelstelling en activiteit:

Hoewel Blankenberg c.s. de gevraagde inlichtingen m.b.t. deze vereniging niet hebben ontvangen hebben zij deze toch ondergebracht in de categorie 'Instellingen welker hoofddoel is het uitdeelen van Kleedingstukken aan behoeftigen (...)'.

Bij meisjesverenigingen zal vooral het zelf vervaardigen van kleding (en beddegoed) de belangrijkste bezigheid zijn geweest.

Archief

Archiefstukken m.b.t. de Liefdadigheidsvereeniging "Juno" over de periode 1912-1953 bevinden zich in de rubriek Documentatie in het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers dat onder no 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.