Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog (vanaf 1895 Nederlandsche Vereeniging het Roode Kruis), comité Dordrecht

Naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog (vanaf 1895 Nederlandsche Vereeniging het Roode Kruis), comité Dordrecht
Opmerkingen over naam vanaf 1895: "Vereeniging Het Nederlandsche Roode Kruis", afdeling Dordrecht
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1872 (eerste vermelding)
Einddatum
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Militairen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

In tijd van oorlog, het lot van den gekwetsten en zieken Krijgsman door persoonlijke diensten en stoffelijke hulpmiddelen te helpen verzachten, ook dan, wanneer haar hulp wordt gevraagd door oorlogvoerende natiën, terwijl Nederland in den oorlog niet betrokken is. In tijd van vrede, zich uitsluitend tot die taak voor te bereiden, om daarvoor steeds gereed te zijn.

Spoedig vormde ook de zorg voor zieken(verpleging) in vredestijd een vast onderdeel van de doelstelling.

Activiteit

Het voorbereiden van door het Hoofd- en de lokale comité's te verlenen hulp, treffen van maatregelen in oorlogstijd inzake uit te zenden ambulances en bijzondere detachementen, het verkrijgen van een centraal magazijn waar hulpgoederen bijeengebracht en verzonden worden.

Zonder Europese oorlog werd de aanvankelijke beperkte taakopvatting geleidelijk aangepast m.n. de (opleiding tot) het verplegen van zieken werd de belangrijkste activiteit van het Rode Kruis, uitgevoerd door de vrouwelijke leden of de leden van het damescomité.

Afdeling van

het Nationale Comité of de Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis, opgericht in 1867 en gevestigd te Den Haag onder de naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog.

Werkt samen met

Het comité bestaat uit een Heeren- en een Dames-Comité. In het adresboek van 1899 wordt geen 'Dames-Comité' meer vermeld.

Bestuursleden

in 1879:

S. Essenius Greeff, voorzitter, J.C.A. van der Meer van Kuffeler, secretaris, mr. H.W. Fangman, thesaurier, A. de Vogel, magazijnmeester, mr. J.A.H. van der Hardt Aberson, J.M.P. de Joncheere, C.J.J. Verbroek van Nieuw-Beijerland.

En het Dames-comité bestaande uit mevr. Lotsij Aberson, presidente, mevr. Stoop van Zwijndrecht-Boonen, thesaurière en magazijnmeesteresse, jonkvr. Vrijthoff-Uittenhage de [?], mevr. Nebbens Sterling-Schallig, mevr. van den Hoogen-Verbunt, mevr. de Graaf-Schade van Westrom.

in 1885:

Zeven genoemde heeren van het Comité, van wie de volgende namen te ontcijferen zijn: Ds. S. Essenius Greeff, J.M.P. Joncheere, C.J.J. Verbroek van Nieuw-Beijerland.

Het Dames-comité, bestaande uit: Mevr. Nebbens Sterling-Schallig, presidente; Jonkvrouwe Vrijthoff Uitenhage de [?], thesaurière; Mevr. Essonius Greeff-Slotemaker, magazijnmeesteresse; Mevr. van den Hoogen-Verbunt, mevr. de Graaf-Schade van Westrom

In 1899:

Dr. H.J. de Graaf, president, secretarispost vacant, mr. H.W. Fangman, penningmeester, mr. J.A.M. van der Hardt Aberson en J.M.P. de Joncheere.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, doel- en richtgroep:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad bestuursleden:

Adresboek van Dordrecht, 1879, 1885 en Adresboek der Gemeente Dordrecht, J.D. Holtheijer en J.J.N.C. de Ligt (eds.), m.m.v. P.A. Zegers en G. van Dijl, bevolkings-agenten (Dordrecht 1899).

De overige gegevens zijn ontleend aan de archiefbeschrijving.

Opmerkingen

ad eerste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

ad richtgroep:

krijgsgevangen gemaakte en gewonde militairen en, in vredestijd, zieken en gewonden in het algemeen

ad leden:

medici/verplegers (m/v) en contribuerende niet-medici

Archief

Het archief van het Roode Kruis, afdeling Dordrecht 1872-1960, wordt onder toegangsnummer 175 bewaard in het Stadsarchief Dordrecht. (plaatsingslijst; 7,63 m.). Deze gegevens uit het gedrukte archievenoverzicht, uitgegeven bij Samson in 1979 zijn in de database van het Stadsarchief vervangen door de mededeling: 'Geen toegang beschikbaar en niet opvraagbaar'.