Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereniging St. Gudula-Gesticht

Naam Vereniging St. Gudula-Gesticht
Plaats Lochem
Provincie Gelderland
Begindatum 1900 (oprichting)
Einddatum 1940 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

arme en verwaarloosde meisjes op te leiden tot nuttige leden der maatschappij

Activiteit

 - het onderhouden van het eigen St. Gudula-Gesticht om de opleiding van de arme, verwaarloosde meisjes mogelijk te maken

 - het financieren van uitbesteding in gezinnen

Eigen gebouw (adres)

St. Gudula-Gesticht, sinds de eeuwwisseling

Verantwoording gegevens

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen en instellingen op het gebied der kinderverzorging (Den Haag 1912) 56. Uitgave van het Bureau van den Bond ter Behartiging van de belangen van het Kind, no. 1.

ad oprichtingsdatum:

J.J.H. Dekker, Straffen, redden en opvoeden. Ontstaan en ontwikkeling van residentiële heropvoeding in Europa, 1814-1914, met bijzondere aandacht voor de ‘Nederlandsch Mettray' (Assen 1985) 336.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens

Archief

Het 'Bevolkingsregister Lochem 1813-1952', dat onder nummer 1075 wordt bewaard in het Regionaal Archief Zutphen bevat o.m. het 'Register van het Sint Gudula-gesticht en andere categorieën, 1895-1939. 1 deel.' Voorts nog enkele archiefstukken uit de 20ste eeuw. Recentste stuk is de 'Klapper Sint Gudula-gesticht, 1916-1940, 1 deel'.