Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vlissingse Vrouwenvereeniging tot Uitreiking van Melk en Eieren aan Arme Herstellende Zieken

Naam Vlissingse Vrouwenvereeniging tot Uitreiking van Melk en Eieren aan Arme Herstellende Zieken
Plaats Vlissingen
Provincie Zeeland
Begindatum 1894 (oprichting)
Einddatum 1940 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan arme herstellende zieken melk en eieren uit te reiken

Activiteit

'Aan alle zieken, door geneesheeren daartoe aangewezen, worden melk en eieren verstrekt. De doctoren geven gewoonlijk bons af voor 4 weken; zoo noodig kan die tijd met 14 dagen verlengd worden.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

ad oprichtingsdatum:

Krantenartikelen tussen 1895 -1908, geregistreerd op de website van het Gemeentearchief Vlissingen, waaronder het '1e verslag "Vlissingsche Vrouwenvereniging" tot uitreiking van melk en eieren aan hulpbehoevende zieken (opgericht 1894). Ten tijde van het eerste verslag bestond de vereniging 9 maanden.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefomschrijving

De overige gegevens zijn ontleend aan

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 765.

Archief

Het archief van de Vlissingse Vrouwenvereniging tot Uitreiking van Melk en Eieren aan Arme Herstellende Zieken 1900-1940 wordt onder toegangsnummer 195 bewaard in het Gemeentearchief Vlissingen (nog niet op de website van het gemeentearchief te raadplegen).