Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verpleging van minvermogende Israëlietische kraamvrouwen

Naam Vereeniging tot verpleging van minvermogende Israëlietische kraamvrouwen
Alternatieve namen
  • Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Israëlietische kraamvrouwen (Blankenberg)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1890 (eerste vermelding)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Joodse kraamvrouwen te ondersteunen

Activiteit

'Aan behoeftige Israëlietische kraamvrouwen worden kinderkleertjes, luiers enz. verschaft. Uit een door heeren bestuurd fonds worden versterkende middelen voor behoeftige kraamvrouwen bekostigd.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland deel II: Gemeente Rotterdam (Amsterdam 1895) 202-203. (In opdracht der Vereeniging voor staathuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

Falkenburg noemt als zijn bron: 'Tabellen voor het Rijks-armenverslag over 1890-92.'

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 792.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan een door de gemeente Rotterdam in 1917 opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid te Rotterdam, die aan den armenraad voor den nieuwen termijn van 4 jaren deelnemen', in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90.

Opmerkingen

Inkomsten:

contributies der leden (in 1890: f. 430,91 en 1893: 476,85) en een subsidie van f. 10. Hiervoor werden in 1890 66 en in 1893 61 kraamvrouwen verpleegd.

Er is van uitgegaan dat de Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Israël. kraamvrouwen (Blankenberg) en de Vereeniging tot verpleging van minvermogende Israëlietische kraamvrouwen (Falkenburg) één en dezelfde is.