Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bestrijding van het Pauperisme te Amsterdam

Naam Vereeniging tot bestrijding van het Pauperisme te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1871 (eerste vermelding)
Einddatum 1874 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de bevordering van de kennis en van de toepassing der meest geschikte middelen ter bestrijding van verarming en armoede te Amsterdam. (Goossens)

Activiteit

het bevorderen van de bestrijding van de armoede

Koninklijk Besluit 2 juni 1871 nr. 21
Staatscourant

20 juni 1871

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
166
Verantwoording gegevens

De gegevens, inclusief het jaar van laatste vermelding, zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van het bestuur van de Vereeniging tot bestijding van het pauperisme maakt deel uit van het archief van de Diakonie der Evangelisch-Lutherse gemeente, dat onder toegangsnummer 381 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie Archief van het bestuur van de vereniging tot bestrijding van het pauperisme 1867-1874
Beheersnummer 381
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Reglementen ja

Reglement van 1871, 1 omslag.

Ledenlijsten ja

Staten van de leden der vereniging, 1871 - 1874;

Presentielijsten van de vergaderingen, incompleet, 1867 - 1874.

Notulen ja

Notulen, 1868 november 21-1874 februari 28;

Klad-notulen, 1867 september-1872 januari.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1867 - 1874;

Copieboek van uitgaande stukken, 1868 - 1871.

Financiƫle stukken ja

Rekeningen, nota's en kwitanties, 1867 - 1870.

Overige stukken ja

Staat houdende tabbellarisch overzicht van de werkzaamhedenvan de armbesturen in Amsterdam. Z.j.

Rapporten over de werkzaamheden der armbesturen der Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente, de Nederlands Portugees-Israëlitische Gemeente, het Nederlands Israël-Armbestuur, de Nederduits Hervormd Geformeerde Gemeente, de Waals Hervormde Gemeente en de ... 1867.

Diversen.