Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Arbeid en hulp

Naam Vereeniging Arbeid en hulp
Plaats Landsmeer
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling
  1. arbeid en ondersteuning aan de behoeftigen in de gemeente Landsmeer te verschaffen;
  2. hun levenslot te verbeteren;
  3. de armoede en de bedelarij te voorkomen. (Blankenberg)
Activiteit
  1. het verschaffen van werk dat behoeftigen in en buiten hunne woningen kunnen verrichten;
  2. Het uitreiken van geld, levensmiddelen, brandstoffen bij strikte noodzakelijkheid.
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 402.

Opmerkingen

De vereeniging stelt zich in betrekking met de instellingen van liefdadigheid en de Algemeene Armenvoogdij in deze gemeente; zij geeft en vraagt inlichtingen de armenverzorging betreffende. (Blankenberg)