Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Doopsgezinde Wijkverpleging

Naam Doopsgezinde Wijkverpleging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1892 (oprichting)
Einddatum 1952 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk), Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

zieken aan huis te verplegen in de Doopsgezinde gemeente van Amsterdam

Activiteit

het verplegen van zieken aan huis in de Doopsgezinde gemeente van Amsterdam

Verantwoording gegevens

De gegevens, inclusief oprichtingsdatum en jaar van laatste vermelding, zijn ontleend aan de inventaris van het archief van de Verenigde Doopsgezinde gemeente te Amsterdam.

Archief

Het archief van de vereeniging Doopsgezinde Wijkverpleging is gedeponeerd bij het archief van de Verenigde Doopsgezinde gemeente van Amsterdam met voorgangers 1802-1955, dat onder nummer 1120 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

 

Archiefstukken m.b.t. Doopsgezinde Wijkverpleging 1920-1950 bevinden zich in de rubriek Documentatie in het archief van de  Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie Archief van Verenigde Doopsgezinde gemeente van Amsterdam met voorgangers 1802-1955
Beheersnummer 1120
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Statuten ja

Statuten en concept-statuten, 1895-1897, 1912, etc.

Reglementen ja

Reglement voor de commissie voor de wijkverpleging, 1893, concept.

Ledenlijsten ja

Lijsten van contribuanten met vermelding van de hoogte der contributie, 1900.

Notulen ja

Notulen van de bestuursvergaderingen, 1897 - 1951;

Notulen van de jaarvergaderingen, 1897 - 1953.

 

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen en verkorte jaarverslagen over 1891-1912, etc.;

Jaarverslagen over 1893/1894-1949/1950 en 1894 - 1950.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1895, 1897, 1900-1930.

Financiƫle stukken ja

Kasboek, 11 delen;

Journaal, 5 delen, 1893 - 1952;

Grootboek, 8 delen, 1893 - 1952;

Lijst van inkomsten en uitgaven over 1895-1907.

Overige stukken ja

Circulaire met bijlage over de vorming van een fonds voor de doopsgezinde wijkverpleging, 1 omslag, 1892;

Rapport van de commissie van voorlopig onderzoek over 'de taak en capaciteiten van wijkzusters', 1 stuk, 1892;

Brief van de commissie 'tot aanstellen van wijkzusters' over de eisen waaraan zij moeten voldoen, (1895), afschrift, 1 stuk;

Rapporten van de commissie voor de wijkverpleging, 1 omslag, 1893;

Instructie voor de directrice, 1894, in duplo, 2 stukken;

Stukken betreffende de sollicitatie van J.A. van Veen naar de post van directrice en haar tijdelijke huisvesting in de Diaconessen Inrichting, 1 omslag, 1893;

Tekst van de redevoering van T.E.W. Feltkamp bij de opening van het zusterhuis 1902;

Tekst van een rede door T.E.W. Feltkamp bij het 25-jarig bestaan 1919;

Stukken betreffende de viering van het 25-jarig bestaan 1919.