Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Licht in de Toekomst"

Naam Vereeniging "Licht in de Toekomst"
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 1877 (eerste vermelding)
Einddatum 1877 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

den zedelijken en stoffelijken toestand van den arbeidenden stand te verbeteren (Goossens)

Activiteit

het verbeteren van 'den zedelijken en stoffelijken toestand van den arbeidenden stand'

Koninklijk Besluit 9 oktober 1877 nr. 25
Staatscourant

31-10-1877, 05-03-1889

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2029